COMPARE BASKET
0 specimen

  Drag&drop here specimen or species from table.

  SPECIES DIRECTORY
  Double Click to jump
  Compare basket

  Specimen MJ7856

  Species Name: sp. 2
  Species Code: PSEU002
  Specimen AccNo: MJ7856
  Locality: Baitabag
  Elevation: 50-100
  Date: 10. 1. 2010
  Method: HC
  Habitat: primary lowland forest - photo
  Collector: Janda&Ibalim
  Nest: same nest as 76- inside dry folded leaf, 0,3m above ground

  DNA

  Sequence 18S-V4

  Process ID: DYNA067-16
  Sequence ID: 8908058
  Last Updated:
  Marker Code: 18S-V4
  GenBank Accession: MK505997
  Nucleotides:
  GGCTCTGGGAGGTAGTGACGATAAATAACGATGCGGGACTCATCCGAGGCCTCGCAATCG
  GAATGAGATCAGTCTAAAACTTTGGACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGC
  AGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCGGTTAAAAAGCTCGT
  AGTTTGACTTTAGACTCGTACCGGGGGCCCACCCAAGGAGAGTACCTCGCGGAGACCTCT
  TTACGCGTTTGTGGCATTCCGGTTGGTCGATGACGGAATAAGTTGACGGTGCGCGCTTGA
  AACTCTCCCCTTGTCGCTTGGATTACGACGATGTTCGATCGCTAAGTATTTAAGTATACG
  GCTCGAGCATCTCGCTTTTCCTAAGTATGGGGTGTAGCGACTCGCGTCGAATCTCGACCT
  CCGTTCACGCGCCTTCCGAATTTGCCCCTTCGCTCGAGCTGCTTACGAGTTTCGCTTTCC
  CGGTGGCAACCCGCTCGGATACGGGTTTTTAACAAACCCGTCGGTTCTCGCGGGGTGCTC
  TTTACCGAGTGTCTCGCGTGGCTGGCAACGTTCACTTTGAAAAAATTAGAGTGCTCAAAG
  CAGGCAAAAATCTATGCCTGAATGTATATGCTTAGGATGAAGGAACAGGACCTCGGTTCT
  GCAATTATTTTTCTCTCGGTTTTTCCCGAACCCGAGGTAATGATTAACCGGGGCGGACGG
  GGGCATTGGTATTGCGGCGCGAGAGGTGAAATTCTAAGACCGTCGCAAGACTACCTACTG
  CGAAAGCATTTGCCAAGAACGCTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGGC
  GATCAGATACCGCCCTAGTTCTAACCTTAAACGATGCCAACTAGCGATCCGCCTAAGTCA
  TTCCCACGACTGGGCGGGCAGCCCCCGGGAAACCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTA
  TGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTG
  CGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTCACCAGGCCCGGACACCGGAAGGATTGACA
  GATT

  Taxonomy

  Phylum: Arthropoda
  Class: Malacostraca
  Order: Isopoda
  Family: Sphaeromatidae
  Genus: Dynamene
  Species: Dynamene edwardsi


  BOLD Specimen Record URL
  BOLD BIN Page URL